Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

energetic /,enə'dʒetik/  

 • Tính từ
  mạnh mẽ, hoạt bát, đầy sinh lực
  an energetic supporter of the peace movement
  một người mạnh mẽ ủng hộ phong trào hòa bình
  an energetic tennis player
  một cầu thủ quần vợt hoạt bát

  * Các từ tương tự:
  energetically, energetics