Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

invigorate /in'vigəreit/  

  • Động từ
    tiếp sinh lực cho; làm cho thêm khỏe khoắn hoạt bát
    tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn trong bầu không khí mát mẻ này