Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vệt, sọc
  những vệt nhuốm bạc trên mái tóc của chị ta
  streak of lightning
  tia chớp
  nét
  a streak of jealousy
  một nét ghen tuông
  vận (đen, đỏ trong trò đánh bạc)
  a winning streak
  vận đỏ
  like a streak of lightning
  a yellow streak
  xem yellow
  Động từ
  làm cho có vệt, làm cho nó sọc
  tóc đã có điểm (có vệt) bạc
  (khẩu ngữ) đi rất nhanh, chạy vụt
  con mèo chạy vụt qua đường, sau nó là con chó
  chạy khỏa thân nơi công cộng

  * Các từ tương tự:
  streaker, streakiness, streaking, streaky