Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đường may ráp, đường khâu ráp
  đường may ráp dọc phía bên quần của anh ta
  đường ráp (ván đóng sàn…)
  (nghành mỏ) vỉa
  vết nhăn, vết sẹo
  be bursting at the seams
  xem burst

  * Các từ tương tự:
  seaman, seamanlike, seamanly, seamanship, seamed, seamer, seamless, seamount, seamster