Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lightning /'laitniη/  

 • Danh từ
  tia chớp
  as quick as lightning
  nhanh như chóp
  lightning war
  chiến tranh chớp nhoáng
  be struck lightning
  bị sét đánh
  lightning never strikes in the same place twice
  cơ may nào tới hai lần
  Tính từ
  chớp nhoáng
  police made a lightning raid on the house
  cảnh sát đột kích chớp nhoáng vào ngôi nhà
  with lightning speed
  chớp nhoáng

  * Các từ tương tự:
  lightning bug, lightning conductor, lightning strike, lightning-arrester, lightning-like, lightning-rod