Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cắt, rạch
  slash through the rope with a sword
  cắt sợi dây bằng lưỡi gươm
  lưỡi dao rạch đứt chân ông ta
  đánh, quật (bằng roi); quất mạnh vào (cửa sổ…, nói về mưa)
  tạo đường xẻ (ở áo nữ…)
  ống tay có đường xẻ (thấy được áo mặc ở trong)
  cắt, giảm
  slash prices
  giảm giá
  slash taxes
  cắt giảm thuế
  đả kích kịch liệt
  một kế hoạch của chính phủ bị báo chí đả kích kịch liệt
  slash at something [with something]
  chém mạnh; quất mạnh bằng gậy
  cầm gươm mà chém lia lịa vào đối thủ
  slash one's way through (past) something
  phạt cây cối mở đường mà xuyên qua
  dùng dao bảy để khai thông một lối đi xuyên rừng
  Danh từ
  sự cắt, sự rạch; vết cắt, vết rạch
  sự đánh, sự quất; cú đánh, cú quất
  đường xẻ (ở áo nữ…)
  đường gạch xiên (như trong 27/3/1920); đường xiên
  a slash
  (số ít) (Anh, tiếng lóng)
  sự đi tiểu
  I am just going to have a slash
  tôi vừa đi tiểu một cái xong

  * Các từ tương tự:
  slashing