Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horsewhip /'hɔ:swip/  

  • Danh từ
    roi ngựa
    Động từ
    quất roi ngựa