Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vù vù vượt qua (máy bay, xe cộ)
  chiếc máy bay phản lực vù vù vụt qua rất thấp trên đầu chúng tôi
  (nghĩa bóng, khẩu ngữ)
  tăng vọt (giá cả)
  zoom in
  phóng đại hình chụp
  zoom out
  thu nhỏ hình chụp (bằng cách lắp thấu kính thu phóng vào máy ảnh)
  Danh từ
  sự vù vù vụt qua
  tiếng vù vù vụt qua

  * Các từ tương tự:
  zoom lens, zoomorphic, zoomorphism