Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sọc, vằn
  tấm khăn bàn trắng sọc đỏ
  vằn lông hổ
  vạch (thường hình V, chỉ cấp bậc quân nhân)
  trên tay áo trung sĩ có bao nhiêu vạch thế?
  (thường số nhiều) (từ cổ) cú quất, cú đánh bằng roi

  * Các từ tương tự:
  striped