Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều kidneys) dt
  (gải phẩu) thận
  quả cật, quả bầu dục (của lợn, làm thức ăn)
  two kilos of lamb's kidney
  hai ký quả cật cừu

  * Các từ tương tự:
  kidney bean, kidney machine