Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

description /dis'krip∫n/  

 • Danh từ
  sự mô tả, sự diễn tả, sự tả
  the scenery was beautiful beyond description
  cảnh vật đẹp không tài nào tả nổi
  diện mạo, tường mạo (mô tả bằng lời)
  can you give me a description of the thief?
  anh có thể tả diện mạo của tên trộm cho tôi nghe được không?
  (đứng sau of, sau tính từ hay sau every…) hạng, loại
  boats of every description
  thuyền đủ các loại
  medalscoins and things of that description
  huy chương, đồng tiền và những vật cùng loại đó
  answer to a description
  xem answer
  beggar description
  xem beggar