Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

refreshment /ri'fre∫mənt/  

 • Danh từ
  sự làm cho khỏe khoắn, sự làm tỉnh người; sự khỏe khoắn, sự tỉnh người
  (đùa) cái ăn, thức uống
  partake of some refreshment
  ăn tí gì; uống tí gì
  a refreshment room
  quầy ăn uống (ở ga xe lửa)
  (số nhiều) bữa ăn nhẹ, bữa quà (giữa các bữa ăn chính hoặc thay cho bữa ăn chính)

  * Các từ tương tự:
  refreshment room