Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [có màu] hồng
  (khẩu ngữ) (chính) hơi đỏ, khuynh tả
  be tickled pink
  xem tickle
  Danh từ
  màu hồng; quần áo màu hồng
  màu hồng là màu cô ta ưa thích
  dressed in pink
  mặc quần áo màu hồng
  (thực vật) cẩm chướng (cây, hoa)
  in the pink of condition (health)
  rất khỏe; rất sung sức
  tất cả tụi trẻ con trông rất khỏe sau kỳ nghỉ
  Động từ
  chọc thủng nhẹ
  cắt (xén) biên hình răng cưa (tấm vải…cho khỏi sổ chỉ…)
  Động từ
  (Mỹ ping)
  kêu lọc xọc, nổ lọc xọc (máy xe khi bị hỏng)

  * Các từ tương tự:
  pink gin, pink tea, pinkeye, pinkie, pinking scissors, pinking shears, pinkish, pinkishness, pinkness