Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều không đổi)
  cá hồi
  smoked salmon
  cá hồi hun khói
  màu hồng cam (màu thịt cá hồi)

  * Các từ tương tự:
  salmon-coloured, salmon-pink, salmon-trout, salmonberry, salmonella, salmonellosis, salmonet, salmonid