Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số ít
  grounding [in something]
  sự truyền thụ kiến thức cơ sở vấn đề gì
  a thorough grounding in grammar
  sự truyền thụ kiến thức cơ sở về ngữ pháp