Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều turfs hoặc turves)
  lớp đất mặt (đầy rễ cỏ); tảng đất mặt có cỏ
  lay turf
  trồng cỏ ở lớp đất mặt, trồng bãi cỏ
  (Ai-len) than bùn
  (Mỹ, khẩu ngữ) đất đai làng xóm của mình
  on my own turf
  trên chính đất đai làng xóm của tôi
  the turf
  trường đua ngựa; cuộc đua ngựa
  Động từ
  lát những tảng đất có cỏ lên
  một bãi cỏ mới được lát những tảng đất có cỏ lên
  turf somebody (something) out [of something]
  tống khứ
  anh sẽ có nhiều chỗ hơn trong tủ quần áo nếu anh tống hết quần áo cũ ra ngoài

  * Các từ tương tự:
  turf accountant, turfary, turfite, turfman, turfy