Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều)
  đồ phụ tùng, phụ kiện phục sức
  phụ tùng xe đạp
  women's dress accessory
  phụ kiện quần áo phụ nữ (như thắt lưng, túi xách tay …)
  kẻ tòng phạm
  cách viết khác accessary
  he was charged with being an accessory to murder
  nó bị buộc tội là tòng phạm trong một vụ giết người
  accessory before (after) the fact
  kẻ tòng phạm (không có mặt lúc xảy ra tội ác, nhưng đã giúp đỡ thủ phạm trước hoặc sau lúc tội ác xảy ra)
  Tính từ
  phụ vào, thêm vào

  * Các từ tương tự:
  accessory software