Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supplemental /sʌpli'mentl/  

 • Tính từ
  bổ sung, phụ thêm vào
  (toán học) phụ
  supplemental chords
  dây cung phụ
  supplemental acceleration
  gia tốc phụ
  phụ