Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xác tàu xe; vật đổ nát
  vụ đụng xe đã biến chiếc xe thành một đống sắt vụn
  hai xác tàu nằm chặn lối vào cảng
  (thường số ít; khẩu ngữ) người suy sụp (về sức khỏe)
  ông ta đã bị suy sụp hoàn toàn từ sau trận ốm
  Động từ
  làm hỏng, phá hủy
  chiếc tàu va vào đá bị hỏng
  chúng tôi bị đắm tàu ngoài khơi bờ biển Châu Phi
  wreck someone's hope
  làm sụp đổ hy vọng của ai
  wreck a plan
  làm hỏng một kế hoạch

  * Các từ tương tự:
  wreckage, wrecker, wrecking