Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shipwreck /'∫i:prek/  

 • Danh từ
  sự đắm tàu
  suffer shipwreck
  bị đắm tàu
  vụ đắm tàu
  he died in a shipwreck off the south coast
  nó chết trong một vụ đắm tàu ngoài khơi bờ biển phía nam
  Động từ
  làm đắm tàu
  những thủy thủ bị đắm tàu