Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ in)
  thiếu
  his behaviour was wanting in courtesy
  cách cư xử của hắn thiếu nhã nhặn
  be found wanting
  xem find