Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ốm yếu, ốm đau
  an unhealthy pallor
  vẻ xanh xao ốm yếu
  the unhealthy state of the economy
  (nghĩa bóng) tình trạng yếu kém của nền kinh tế
  có hại cho sức khỏe
  an unhealthy climate
  khí hậu có hại cho sức khỏe
  bệnh hoạn; không lành mạnh
  show an unhealthy curiosity about murder
  tỏ mối tò mò không lành mạnh đối với vụ giết người
  (khẩu ngữ) nguy hiểm cho tính mạng
  những cuộc tấn công của tụi khủng bố làm cho cứ điểm của chúng tôi rất nguy hiểm