Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  hay ốm
  a sickly child
  đứa bé hay ốm
  có vẻ ốm yếu
  a pale, sickly complexion
  nước da xanh trông có vẻ ốm yếu
  (thường thuộc ngữ) yếu ớt
  a sickly smile
  nụ cười yếu ớt
  gây buồn nôn (mùi vị)
  ủy mị, bệnh hoạn (tình cảm)