Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • quá khứ phân từ của undo
  xem undo
  Tính từ
  (vị ngữ)
  mở, cởi, không cài
  your buttons are all undone
  tất cả khuy áo của anh đều mở cả
  không làm; chưa xong, bỏ dở
  he died with his work still undone
  ông ta mất đi để lại công việc còn bỏ dở