Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (-pp-)
    kéo khóa kéo mà mở ra
    chị ta kéo khóa kéo mà cởi áo ra