Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incidental /,insi'dentl/  

 • Tính từ
  phụ, không quan trọng
  incidental expenses
  những món chi tiêu phụ
  phụ trợ
  incidental music for a play
  nhạc phụ trợ (nhạc đệm) cho một vở kịch
  (vị ngữ) (+ to) xảy ra vì, xảy ra khi
  the risks that are incidental to exploration
  những nguy hiểm có thể xảy ra khi thám hiểm
  tình cờ, ngẫu nhiên

  * Các từ tương tự:
  incidental music, incidentally, incidentalness