Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ít hơn, nhỏ hơn
  he's stubbornand so is shebut to a lesser degree
  nó ngang bướng, và cô ta cũng thế, nhưng đỡ hơn một chút
  the lesser of two evils
  tai họa còn đỡ hơn trong hai tai họa