Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự khiếp sợ
  I cried out in horror as I saw him fall in front of the car
  tôi thét lên vì khiếp sợ khi tôi thấy nó ngã trước mũi xe
  sự căm ghét; sự kinh tởm
  điều khủng khiếp; người đáng sợ
  những điều khủng khiếp của chiến tranh
  người tinh quái; thằng bé tinh nghịch
  (thành ngữ) ly kỳ rùng rợn
  horror films
  phim ly kỳ rùng rợn
  the horrors
  (Anh) (khẩu ngữ)
  cơn hốt hoảng (trong cơn mê sảng của những người nghiện rượu nặng…)

  * Các từ tương tự:
  horror-stricken, horror-struck, horrors