Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự lo lắng; mối lo lắng
  nó làm cho bố mẹ nó lo lắng nhiều vì nó đạp xe đạp đi đường xa một mình
  những nỗi lo lắng trong tuần qua đã làm cô kiệt sức
  sự khát khao; sự nóng lòng
  anxiety to please
  sự khát khao làm vừa lòng