Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

repugnance /ri'pʌgnəns/  

  • Danh từ
    sự ghê tởm, sự kinh tởm
    I cannot overcome my repugnance for shellfishes
    tôi không thể không ghê tởm khi ăn sò hến