Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (+against, at, from) sự phẫn nộ; sự ghê rợn
  feel a sense or revulsion at the bloodshed
  cảm thấy ghê rợn trước cảnh đổ máu
  sự thay đổi đột ngột (ý kiến…); sự phản ứng
  a revulsion of public feeling in favour of the accused
  một sự thay đổi cảm nghĩ của quần chúng đột ngột xoay sang ủng hộ bị cáo