Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [with somebody, at something] giận dữ, điên tiết
  chị ta hoàn toàn điên tiết lên vì cách cư xử của hắn
  mãnh liệt, dữ dội
  a furious storm
  cơn bão dữ dội
  he drove off at a furious speed
  nó lái xe với một tốc độ kinh hồn
  fast and furious
  xem fast

  * Các từ tương tự:
  furiously