Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er, -est)
  nâu
  dark brown shoes
  giày màu nâu sẫm
  rám nắng
  da anh ta rám nắng nhiều sau kỳ nghỉ hè
  as brown as a berry
  da có màu rám nâu
  in a brown study
  trầm ngâm
  Danh từ
  màu nâu
  lá cây với nhiều mức độ nâu khác nhau
  quần áo màu nâu
  brown doesn't suit you
  quần áo màu nâu không hợp với chị
  Động từ
  [làm cho] trở thành nâu, [làm cho] rám đi
  bị rám nắng
  first brown the meat in hot fat
  trước hết hãy rán vàng thịt trong mỡ nóng
  browned off
  (Anh, khẩu ngữ)
  chán ngấy
  nó đã chán ngấy công việc của nó

  * Các từ tương tự:
  brown bread, brown coal, brown paper, brown stone, brown study, brown sugar, brown-shirt, browned-off, brownie