Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-r; -st)
  mạnh, có cường độ lớn
  intense heat
  nóng gắt
  intense pain
  cơn đau dữ dội
  mãnh liệt
  dễ xúc cảm mạnh mẽ (người)

  * Các từ tương tự:
  intensely, intenseness