Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  như boiling hot
  you must be boiling in that thick sweater
  mặc chiếc áo len dày này anh hẳn là nóng điên lên

  * Các từ tương tự:
  boiling hot, boiling point