Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thổi ào ào (gió)
  nói hùng hùng hổ hổ
  bluster one's way out of something
  nói hùng hùng hổ hổ để thoát thân
  nó luôn luôn cố nói hùng hùng hổ hổ để thoát khỏi tình thế khó khăn
  Danh từ
  tiếng ào ào (gió)
  lời hùng hùng hổ hổ, lời dọa hão
  I wasn't frightened by what he saidit was just bluster
  tôi không sợ những gì hắn nói, chỉ là lời dọa hão thôi

  * Các từ tương tự:
  blusterer, blusterous, blustery