Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm cho] sôi lăn tăn
  let the soup simmer [fora few minutes
  để cho nồi súp sôi lăn tăn ít phút nữa
  sôi, sôi sục (giận dữ…)
  simmer with rage
  giận sôi lên
  âm ỉ
  cuộc cãi cọ này vẫn còn ầm ỉ hàng tháng nay
  tình hình đã lắng dịu xuống sau những cuộc náo loạn tuần vừa rồi
  Danh từ
  sự sôi lăn tăn
  keep something at a (on the) simmer
  giữ cho sôi lăn tăn
  giữ cho khoai tây sôi lăn tăn trong năm phút