Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  sủi bọt
  chúng nó rơi xuống dòng nước thác sủi bọt
  (+ with) đông nghẹt
  đường phố đông nghẹt đám đông bị kích động
  (+ with) sôi sục
  sôi sục giận dữ, giận điên người