Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  /fə'ment/
  [làm] lên men
  rượu táo là nước táo đã lên men
  [làm] náo động, [làm] sôi sục
  những bài nói của ông ta đã làm náo động công nhân nhà máy
  Danh từ
  /fɜ:'ment/
  men
  (nghĩa bóng) sự xôn xao, sự náo động
  the country was in a [state of] ferment
  cả nước trong tình trạng náo động

  * Các từ tương tự:
  fermentability, fermentable, fermentation, fermentative, fermenter, fermenting, fermentive, fermentology