Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chế (rượu bia)
  ông ta chế lấy rượu bia tại nhà
  pha (trà); đang ngấm sắp uống được (nói về trà)
  có trà đã pha sắp uống được ở trong bếp
  mưu toan
  mấy cháu trai này đang mưu toan trò nghịch ngợm
  đang được chuẩn bị phát triển
  một âm mưu đang được chuẩn bị
  cơn bão đang kéo đến
  brew up
  (khẩu ngữ)
  pha trà
  những người cắm trại pha trà bên ngoài cửa lều của họ
  Danh từ
  đồ uống (trà, bia)
  phẩm chất trà bia; đặc tính trà bia
  I like a good strong brew
  tôi thích loại bia ngon và mạnh
  (nghĩa bóng) sự trộn lẫn (tình huống…)
  the film is a rich brew of adventuresex and comedy
  cuốn phim là một sự trộn lẫn phong phú những màn phiêu lưu, tình dục và hài hước

  * Các từ tương tự:
  brew-house, brew-up, brewage, brewer, brewery, brewing