Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  rượu bia
  cốc bia
  xin cho hai cốc bia
  beer and skittles
  lạc thú, thú vui
  đời nghệ sĩ không phải lúc nào cũng lạc thú

  * Các từ tương tự:
  beer-engine, beer-garden, beer-mat, beerhouse, beery