Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beer-garden /'biə,gɑ:dn/  

  • Danh từ
    quán bia giữa trời