Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũng hatch-way) cửa khoang (tàu thủy)
  ô cửa trên tường (giữa nhà bếp và phóng ăn để chuyển món ăn)
  cửa (ở máy bay, tàu vũ trụ)
  cửa bật
  tô nét chải (ở hình vẽ)
  Động từ
  [+ out] [làm] nở
  gà con đã nở
  when will the eggs hatch [out]?
  Khi nào thì trứng nở?
  gà mái ấp lên trứng cho con nở
  [+ out, up] ngấm ngầm dự tính, âm mưu (làm việc gì)
  tụi trẻ đang ngấm ngầm dự tính trò nghịch ngợm gì thế?

  * Các từ tương tự:
  hatchback, hatcher, hatchery, hatchet, hatchet job, hatchet man, hatchet-face, hatchet-faced, hatchet-faced