Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brewery /'bru:əri/  

  • Danh từ
    nhà máy bia