Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sương mù
  mảng mờ (trên phim âm bản)
  in a fog
  rối trí, mù mờ
  tôi hoàn toàn mù mờ về kỹ thuật máy vi tính, tôi chẳng hiểu gì vào đấy cả
  Động từ
  (-gg-)
  phủ sương mù, làm mờ
  hơi nước đã làm mờ tấm gương trong phòng tắm
  làm mờ đi; bị mờ đi (phim ảnh)
  làm rối trí; làm rối rắm
  tôi hơi rối trí trước những chỉ thị này
  ngôn ngữ phức tạp chỉ làm rối rắm các vấn đề thực chất cần bàn

  * Các từ tương tự:
  fog bank, fog lamp, fog-alarm, fog-belt, fog-bound, fog-bow, fog-dog, fog-horn, fog-signal