Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm cho loà, làm cho mờ (mất trí thông minh)
    mắt mờ lệ