Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sương mù mỏng
  sự rối rắm, sự hoang mang
  my mind was in a complete haze
  trí óc tôi đang rối tung cả lên
  Động từ
  haze over
  bị phủ sương mù mỏng
  lơ mơ, mơ mộng
  mắt anh ta lơ mơ khi nghĩ đến cô nàng
  (Mỹ) ăn hiếp, bắt nạt

  * Các từ tương tự:
  hazel, hazel-nut