Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đỉnh núi bị mù phủ kín
  sương đọng lại trên kính cửa sổ
  màn che mờ
  she saw his face through a mist of tears
  chị thấy mặt anh qua màn lệ
  màn bụi nước
  a mist of perfume hang on the air
  một màn bụi nước thơm lơ lửng trong không trung (như khi xịt nước hoa…)
  Động từ
  che mờ đi; bị che mờ
  mắt anh ta mờ lệ
  mist over
  mờ đi
  when I drink tea my glasses mist over
  khi tôi uống trà kính của tôi mờ đi
  mist [something] up
  [bị] che phủ bằng một màn hơi nước
  hơi thở của chúng ta phủ một màn hơi nước lên kính xe hơi

  * Các từ tương tự:
  mistakable, mistake, mistaken, mistakenly, mistakenness, mistakes, mister, misterm, mistful