Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mưa phùn, mưa bụi
  Nội động từ
  mưa phùn, mưa bụi
  Nội động từ
  (từ lóng) rút lui, bỏ trốn, chạy trốn, tẩu, chuồn