Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm ngạt thở
  chúng tôi ngạt thở trong căn phòng đóng kín mọi cửa sổ này
  dập tắt (lửa)
  stifle flames with a blanket
  lấy chăn trùm kín mà dập tắt lửa
  đè nén, đàn áp; bóp nghẹt
  stifle a rebellion
  đàn áp một cuộc nổi loạn
  stifle a laugh
  cố nén tiếng cười
  stifle initiatives
  bóp nghẹt sáng kiến

  * Các từ tương tự:
  stifle joint, stifle-bone, stifled